Om Aircoil AS   

Vi velger alltid det produktet og den produsent som er det beste alternativet for vår kunde.

 
 
Om Aircoil

Enkeltindivider styrer ikke over klimaet.

Hva vi derimot kan gjøre, er å påvirke hvordan vi ivaretar forutsetningene naturen tilbyr oss. Med korrekt teknikk kan vi benytte naturens ressurser og utvikle løsninger uten å belaste miljøet og naturen unødvendig. 

Aircoil as er et rendyrket salgsselskap som fokuserer på sitt kjerneområde, varmevekslere. Vi har samlet oss kunnskap, kontakter og erfaring siden 60 tallet, noe som beviser at vi tror i sin helehet på langsiktige relasjoner. Både på leverandør og kundeside.

Vår styrke ligger i personalet.

Vi vet at selskapets styrke ligger hos vårt personale. Derfor har alle ansatte valgt å være med og eie selskapet sammen.

Ledende europeiske samarbeidspartnere.

I løpet av de siste 25 år har vi benyttet en og samme hovedleverandør. Disse beviser sin kvalitet ved å dokumentere langsiktige kundeforhold. I fellesskap med våre leverandører som er like kvalitetsbevisste på kvalitet, leveringssikkerhet og miljø, har vi med en hovedleverandør og kvalitetssikrede leverandører av nisjeprodukter, også dokumentert vår uavhengighet.

Vi leter alltid etter det beste batterivalg for vår kunde.

Våre kunder finnes over alt -
offentlige miljø, kommunkasjon, industri,hjem og husholdning.

Bredden og fleksibiliteten i vårt utvalg, gjør at våre produkter finnes i de aller fleste miljø. Kundene finnes så vel blant sluttbrukere som hos entreprenører og produsenter av produkter inne ventilasjon og energisektoren. Fellesnevner hos våre kunder er kravet på høy kvalitet, gode løsninger og leveringssikkerhet.

Forretningsidè

Aircoil as skal være en fri og uavhengig leverandør av produkter fra ledende produsenter til ulike bransjer, uten å være et fordyrende mellomledd grunnet store volum.

Vi skal tilby et bredt utvalg av varmevekslere samt relaterte nisjeprodukter, med kundetilpassede løsninger.
Vi retter vår virksomhet mot produsenter, entreprenørbedrifter, offshore og industri.
Vi skal aktivt bearbeide konsulenter.
      
Vi skal sikre langsiktige relasjoner gjennom:

 • høy servicegrad
 • stor thermodynamisk kunnskap
 • lang bransjeerfaring
 • god kunnskap om våre produkters bruksområder
 • personaleid selskap for høyest mulig engasjement og langsiktig kontinuitet
 • jordnær tilnærming for gode forretningsforbindelser
Kvalitets- og miljøpolicy

Vi skal aktivt arbeide for å være i første rekke innen vårt forretningsområde.
Vårt selskap skal leve opp til myndigheters og omverdenens krav på kvalitet og miljøriktig drift.

Vi skal bevisst arbeide med stadige forbedringer innen kvalitet og miljø.

Dette oppnår vi ved å

 • holde våre løfter samt være ærlige og pålitelige i vår forretningsførsel
 • gi god service og rask reklamasjonsbehandlingstid
 • skape langsiktige relasjoner med våre kunder, leverandører og personale
 • holde en høy og jevn kvalitet på våre produkter og kontinuerlig arbeide mot nyvinning
 • aktivt bearbeide markedet med å selge inn energibesparende løsninger og produkter sammen med våre kunder og leverandører finne miljøriktige materialer komponenter og emballasje
 • arbeide mot et miljøriktig transportalternativ
 • arbeide mot kildesortering og energisparende tiltak

Vi skal bevisst jobbe mot forbedringer innen kvalitet og miljø