Om Aircoil AS   

Vi velger alltid det produktet og den produsent som er det beste alternativet for vår kunde.

 
 
Om Aircoil

Enkeltindivider styrer ikke over klimaet.

Hva vi derimot kan gjøre, er å påvirke hvordan vi ivaretar forutsetningene naturen tilbyr oss. Med korrekt teknikk kan vi benytte naturens ressurser og utvikle løsninger uten å belaste miljøet og naturen unødvendig. 

Aircoil AS er et rendyrket salgsselskap som fokuserer på vårt kjerneområde, varmevekslere. Vi har samlet oss kunnskap, kontakter og erfaring siden 60 tallet, noe som beviser at vi tror på langsiktige relasjoner. Både på leverandør og kundeside.

Ledende europeiske samarbeidspartnere.

Gjennom  årene har vi opparbeidet et bredt spekter av leverandører. Dette trygger at vi kan tilby våre kunder tilpassede løsninger og en bred variasjon av produkter. I fellesskap med våre leverandører som er like bevisste på kvalitet, leveringssikkerhet og miljø som oss, skal vi alltid komme frem til en løsning etter kundens ønske.

Vi leter alltid etter det beste batterivalg for vår kunde.

Våre kunder finnes over alt -
offentlige miljø, kommunkasjon, industri,hjem og husholdning.

Bredden og fleksibiliteten i vårt utvalg, gjør at våre produkter finnes i de aller fleste miljø. Kundene finnes så vel blant sluttbrukere som hos entreprenører og produsenter av produkter inne ventilasjon og energisektoren. Fellesnevner hos våre kunder er kravet til høy kvalitet, gode løsninger og leveringssikkerhet.

Forretningsidè

Aircoil as skal være en fri og uavhengig leverandør av produkter fra ledende produsenter til ulike bransjer, uten å være et fordyrende mellomledd grunnet store volum.

Vi skal tilby et bredt utvalg av varmevekslere samt relaterte nisjeprodukter, med kundetilpassede løsninger.
Vi retter vår virksomhet mot produsenter, entreprenørbedrifter, offshore og industri.
Vi skal aktivt bearbeide konsulenter.
      
Vi skal sikre langsiktige relasjoner gjennom:

 • høy servicegrad
 • stor thermodynamisk kunnskap
 • lang bransjeerfaring
 • god kunnskap om våre produkters bruksområder
 • personaleid selskap for høyest mulig engasjement og langsiktig kontinuitet
 • jordnær tilnærming for gode forretningsforbindelser
Kvalitets- og miljøpolicy

Vi skal aktivt arbeide for å være i første rekke innen vårt forretningsområde.
Vårt selskap skal leve opp til myndigheters og omverdenens krav på kvalitet og miljøriktig drift.

Vi skal bevisst arbeide med stadige forbedringer innen kvalitet og miljø.

Dette oppnår vi ved å

 • holde våre løfter samt være ærlige og pålitelige i vår forretningsførsel
 • gi god service og rask reklamasjonsbehandlingstid
 • skape langsiktige relasjoner med våre kunder, leverandører og personale
 • holde en høy og jevn kvalitet på våre produkter og kontinuerlig arbeide mot nyvinning
 • aktivt bearbeide markedet med å selge inn energibesparende løsninger og produkter sammen med våre kunder og leverandører finne miljøriktige materialer komponenter og emballasje
 • arbeide mot et miljøriktig transportalternativ
 • arbeide mot kildesortering og energisparende tiltak

Vi skal bevisst jobbe mot forbedringer innen kvalitet og miljø

Aircoil AS – Personvernregler

Personlige opplysninger

Under beskrives hvilke type opplysninger og informasjon som samles inn på Aircoil as sine nettsider, kommunikasjon med ulike kontakter, og hvordan disse brukes.

Aircoil AS videreformidler og gir under ingen omstendigheter fra seg videre personlig identifiserbare opplysninger, IP-nummer og lignende til tredjemann, med mindre vi tvinges til dette i henhold til lovgivningen, av domstolene eller av en offentlig myndighet.

Aircoil as samler bare inn personlig identifiserbar informasjon om våre brukere hvis denne informasjonen opplyses frivillig av brukerne selv. Det kan for eksempel være i forbindelse med brukerundersøkelser og påmelding til nyhetsbrev.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon

Aircoil as registrerer og logger ikke personlig identifiserbar informasjon om IP-adresser. Slik informasjon slettes ikke, og den kan kun benyttes internt for statistikkformål.

Les mer om vår integritetspolicy her.