Om Aircoil AS   

https://www.aircoil.se/uploads/images/utvalda/rorvaxlare.png

Rørvarmeveksler og platevarmevekslere

Vi tilbyr et stort program av rørvarmevekslere og loddede/skrudde platevarmevekslere som dimensjoneres ut i fra ditt behov.

 
 
Sortiment

Rørvarmeveksler og platevarmevekslere kan benyttes både for kuldetekniske installasjoner som kondensator eller fordamper, men også innen industrielle miljø, der det er ønskelig med varmeveksling mellom ulike typer væsker som f.eks. olje og vann. Materialvalget er viktig og Aircoil As kan tilby alt fra syrefast til kobber-nikkel.