Om Aircoil AS   

https://www.aircoil.se/uploads/images/utvalda/utvald-bild_kylmedelkylare.png

Tørrkjølere / luftkjølte kondensatorer

 

Kundetilpassede løsninger for hvert enkelt anlegg.

 
 
Sortiment

Kundetilpassede løsninger for den enkelte installasjon. Samtlige produkter dimensjoneres i egne beregningsprogram og optimeres i forhold til kapasitet, levetid og pris.

Materialvalgene er nøye vurdert slik at kjølerne skal kunne fungere i alle miljø.

Nedkjøling av energibærere er kanskje det området vi på Aircoil har jobbet lengst med

Teknikken er utprøvd og våre produkter har, med gode resultater, blitt testet i de fleste sammenheng.

Med en tørrkjøler overføres varmen fra din kjøleprosess og over til omgivelsene.
Ene energibesparende, driftssikker og vedlikeholdsfri teknikk som med utmerkede resultat kan tilpasses innenfor flere områder, ikke minst innen handel og industri. Våre tørrkjølere er også gjennomgående stille og virker ikke forstyrrende på omgivelsene.

Nødvendig med et bredt utvalg

Kravene til en tørrkjøler er høye og installasjonene varierer med små og store kapasiteter/driftsforhold.
Erfaring og kompetanse gjør oss sterke på spesialtilpasninger, som på alle ønskelige og nødvendige ekstrafunskjoner/utstyr.

Riktig materiale, gjennomtenkt teknikk

Materialvalgene er viktig da tørrkjølerne skal virke også i tøffe miljø. Produktene tilbys i alt fra komplett i aluminium til rustfritt stål. Som standard leveres kjølerne med en innkapsling i lakkert galvanisert stål og varmeveksler i cu-al. Større og større fokus lgges også på EC-motorene som øker muligheten til turtallsregulering samtidig som det reduserer energiforbruket.
Det er også viktig å finne løsninger som minimerer lydnivået.